UPDATE.gif

01-04-2022

ALGEMENE INFORMATIE

IS UW HOK GELEGEN IN PROVINCIE

ANTWERPEN-LIMBURG-VLAAMS BRABANT

DAN KAN U INSCHRIJVEN EN DEELNEMEN AAN ONZE COMPETITIE

In 2020 waren 171 leden ingeschreven voor één of meerdere competities . 

In 2021 waren 184 leden ingeschreven voor één of meerdere competities

1. OM DEEL TE NEMEN AAN DE GRATIS PRIJZEN EN KAMPIOENSCHAPPEN KAN U ZICH INSCHRIJVEN VOOR DE BETREFFENDE DISCIPLINES

( GHF OUDE/JAARSE,GHF JONGE DUIVEN en/of FOND OUDE .

DE LIDGELD BEDRAGEN: 25 € PER CATEGORIE

CATEGORIE GHF OUDE- EN JAARSE    = € 25,00 LIDGELD

CATEGORIE GHF JONGE DUIVEN          = € 25,00 LIDGELD

CATEGORIE FOND OUDE- EN JAARSE  = € 25,00 LIDGELD

U moet zelf geen uitslagen getekende enz... door- sturen.

De berekeningen voor Asduiven en kampioenschappen  worden door ons opgezocht.

2.INSCHRIJVINGEN LIDGELD en DOORGEVEN RINGNUMMERS

ten laatste op de dag van de inkorving van de 1e wedstrijd in die betreffende discipline.Zie data op website

HIERNA WORDEN ER GEEN GELDEN MEER AANVAARD!!

 

3. Het Bestuur heeft besloten de inschrijvingen te starten in APRIL

Gelieve deze volledig in te vullen

en de betaling direct uit te voeren

vermeld bij de overschrijving uw

NATIONAAL LIDNUMMER & NAAM - TELEFOON - WELKE REEKS er word betaald

Rekeningnummer sponsorgroep3provincies   BE36 7512 0974 7281

4. DE LIJST VAN RINGNUMMERS VOOR DE 3PROVINCIES-RACE DIENEN TIJDIG INGEDIEND TE WORDEN zie website.

5. VOOR AL ONZE VLUCHTEN TELT DE NATIONALE UITSLAG

6. ALLE INFORMATIE, RANGSCHIKKINGEN EN GRATIS PRIJZEN KAN U VINDEN OP ONZE WEBSITE https://www.sponsorgroep3provincies.com/

7. INFO OVER ONZE KAMPIOENENDAG

ZAL MEEGEDEELD WORDEN VIA ONZE WEBSITE

 

VOORWAARDEN

 

1. Liefhebbers  aandacht: gezien het enorme bedrag dat  wij sponsoren en in de            toekomst dit bedrag ook willen behouden of willen verhogen zouden  wij het op          prijs stellen dat onze leden zouden  aanwezig zijn op onze activiteiten. Zonder de      actieve medewerking van de liefhebbers blijft geen enkele  vereniging bestaan.

 

2. Aangezien de gewonnen prijzen, een aanzienlijke som vertegenwoordigen 

    kunnen deze slechts PERSOONLIJK afgehaald worden op onze kampioenendag.

    Niet persoonlijk afgehaalde prijzen blijven eigendom van de Sponsorgroep.

3. Indien er vluchten door  welke reden  dan  ook niet zouden  doorgaan ,  bepaalt          het bestuur van de sponsorgroep wat  er met de prijzen enz. gebeurt.

 

4. De voorwaarden en de te verspelen prijzen kunnen in de loop van het seizoen            door het bestuur aangepast worden indien het vluchtprogramma van de

    nationale vluchten wijzigt .  (door bvb nieuwe coronamaatregelen)

 

5. De laatste  versie van de reglementen kan u steeds op de website vinden.

 

6. Wat Sponsorgroep 3 Provincies in 2021 doet is meer dan  de moeite , dus                  meedoen is de boodschap. Voor € 25 (o&ja) en /of € 25 (jonge) en/of € 25 (fond)

    ben je erbij om een kleine 2000 !!  zakken + pakketten (duivenproducten) te                winnen  € 35.000 sponsoring - waar  doen ze dat? Voor iedereen is er iets.  

    Het geld  om dit programma af te werken  moet van ergens komen  natuurlijk .

    We rekenen dan natuurlijk op : lidgelden , sponsoring , bons + giften.

 

7. Klachten enkel tot 14 dagen na  officiële uitslag  van de vlucht

    op   DATA -TECHNOLOGIE/BRICON

    Wij volgen de sportieve wetgeving van de KBDB , GEEN uitzonderingen .

    We willen hier ook bij vermelden dat liefhebbers , die om welke reden dan ook ,          geschorst worden door de KBDB , al hun rechten op prijs zullen verliezen .

    De “ weggevallen prijzen “ zullen dan verdeeld worden over de andere leden .

  

8.Graag bedanken wij alle vrijwilligers, sponsors en schenkers! 

   ZONDER JULLIE HAD DEZE FANTASTISCHE SPONSORING 

   NIET MOGELIJK GEWEEST !!!!

   OP NAAR EEN GEZOND en SUCCESVOL 2021 !!!!!

 

9. Ten slotte wenst het bestuur alle liefhebbers een succesvol  seizoen 2021 toe.

 

!!! Als er 2 jaar na mekaar één of meerdere “ grote winnaars “ zouden zijn           

( gelukkig komen we dit maar echt sporadisch tegen ) , die geen gift , bon of … geven , zien we ons genoodzaakt ons reglement  aan te passen . We hopen echter dat iedereen zo welwillend zal zijn en blijven zodat we dit NOOIT  zullen moeten toepassen !!

10 . Pas op … verandering ten opzichte van 2021 !!! De “ Speciale prijzen “                ( bongobons , pakketten … eigenlijk telt dit voor alle speciale prijzen zoals de sponsoring van “ De Duif “ , Herbots , Schroeder, De Weerd … )

kunnen geen 2 keer door dezelfde liefhebber gewonnen worden .

De VOLGENDE  ( als het bovenaan is ) en de VORIGE 

(als het onderaan te doen is ) winnen dan die “ speciale prijs “ !!

 

11.De zakken duivenvoer kunnen door het bestuur eventueel vervangen worden door waardebons ( als de prijs van het duivenvoer echt te hoog zou worden , dit zal op een latere datum bekend gemaakt worden )

HET BESTUUR